ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ ขัดปัญญา
พนักงานราชการ

นางสาววิยะดา แก้วยา
บุคลากร วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0